Obchodné a reklamačné podmienky

 1. Základné údaje o prevádzkovateľovi
  Svet chutí, s.r.o.                   
  Krosnianska 91                     
  040 22 Košice IČO: 47866217
  DIČ: 2024140558
  Zapísaná: OR OS Košice I. , Odd. Sro., vložka číslo: 36271/V
  Bankové spojenie:SK48 8330 0000 0024 0203 9038
  e-mail: info@svetchuti.eu

 

 1. Základné pojmy

Predávajúci – Svet chutí s.r.o. , Krosnianska 91, 040 22 Košice

Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodla nakupovať tovar na našom e-shope a uzavrieť s nami kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez náš e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.

Objednávka – je návrhom kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a tá je uzatvorená oznámením predávajúceho spotrebiteľovi o prijatí jeho objednávky.

Dopravca – prepravná spoločnosť, ktorá prepravuje vybraný tovar kupujúcemu, napr. Slovenská pošta.

Minimálna trvanlivosť- doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).

 

 1. Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.svetchuti.eu. Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode, alebo si môže tovar objednať emailom na adrese info@svetchuti.eu.
Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, včítane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR a objednávku prevziať. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením. Objednávka (kúpna zmluva) je pre Vás ako spotrebiteľa vždy dostupná.

 1. Objednávka tovaru musí obsahovať: 
  Meno a priezvisko kupujúceho
  Kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
  Telefónne číslo a email
  Presný názov tovaru
  Počet kusov z každej položky tovaru
  Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
  Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, Zásielkovňa, osobný odber)
  Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: 
  IČO a DIČ spoločnosti
  Kontaktnú osobu
  Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
   
 1. Cena tovaru
  1. Cena je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente prijatia objednávky. Tovar Vám bude dodaný v platnej cene.
  2. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo upravovať uvedené ceny. O cenách Vás informujeme na našej internetovej stránke. Taktiež si vyhradzujeme právo meniť údaje o tovare (najmä veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód a pod. )uvedené v cenníku.
  3. Kódy zľavových kupónov, darčekových poukazov a podobne sa vkladájú do príslušnej kolonky, na ktorú sa dostanete tak, že sa nastavíte v pravom hornom rohu na nákupný košík a stlačíte tlačítko Zobrazenie obsahu košíka.

Platobné podmienky
Môžete sa rozhodnúť pre tieto spôsoby úhrady ceny za tovar:

Za tovar môžete zaplatiť:

 1. V hotovosti, keď si tovar prídete prevziať k nám do predajne v Košiciach.
 2. V hotovosti pri prevzatí tovaru, keď Vám ho doručí Slovenská pošta / teda na dobierku/. Za dobierku si predávajúci účtuje poplatok 0,80 eur, podľa platných taríf Slovenskej pošty.
 3. Bankovým prevodom vopred.
 4. Online platobnou kartou VISA, MAESTRO, MASTERCARD prostredníctvom platobnej brány ČSOB banky.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu poslaná faktúra. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.svetchuti.eu. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.
 

Dodacie podmienky

 1. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania.
 2. Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak sme boli pripravení odovzdať Vám tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak Vám v ňom umožníme prevzatie tovaru a Vy si tovar neprevezmete z iných dôvodov ako sú dôvody na našej strane.
 3. V prípade, ak si tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 4. Objednávka sprostredkovateľa ( spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

a/ Spôsob dodania tovaru a cena:

Pri objednávke máte možnosť zvoliť jednu z týchto dvoch foriem doručenia tovaru:

 1. Tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v našej predajni Svet chutí s.r.o., na prevádzke: Svet chutí, ul. Slovenskej jednoty  19, 040 01 Košice. Objednávku bude mať kupujúci v Košiciach uloženú po dobu 7 kalendárnych dní. Pokiaľ si kupujúci objednávku nevyzdvihnete v danej lehote, bude objednávka zrušená.
 2. Tovar Vám zašleme Slovenskou poštou, kamkoľvek na Slovensko. Tovar Vám bude odoslaný ako balík do 2 pracovných dní, a to priamo na Vami uvedenú adresu alebo na najbližšiu poštu v mieste Vášho bydliska. Ceny sa pohybujú v závislosti od hmotnosti balíka a budú uvedené v priebehu vypĺňania  Vašej objednávky v časti  Spôsob dodania.

V prípade potreby môžete využiť aj možnosť odhadu ceny dopravy a to tak, že po naplnení nákupného košíka sa šípkou nastavíte na ikonu nákupného košíka v pravom hornom rohu obrazovky, kde sa Vám objaví okienko, v ktorom si po zvolení Zobraziť obsah košíka môžete dať odhadnúť cenu dopravy Vami vybraného tovaru.

               b/ Cena dopravy:

 • 1. Doručené na najbližšiu poštu prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR:

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30

Od 0,900 kg do 4,999 kg - 2,70

Od 5,000 kg do 8,999 kg - 3,70

Od 9,000 kg do 10,000 kg - 5,60

 • 2. Doručené na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR:

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30

Od 0,900 kg do 1,999 kg - 3,30

Od 2,000 kg do 4,499 kg - 3,90

Od 4,500 kg do 10,000 kg - 4,90

 

 • 3. Express kuriér prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci SR:

Od 0,000 kg do 9,999 kg -     6,60
Od 10,000 kg do 14,999 kg - 6,90

Od 15,000 kg do 19,999 kg - 7,50

Od 20,000 kg do 29,999 kg - 10,00

Od 30,000 kg do 39,999 kg - 14,00

Od 40,000 kg do 49,999 kg - 18,60

 

4. Doručenie balíka na adresu v Českej republike - doručenie 7dní:

                                                     od 0kg do 0,45kg                 4,30eur

                                                     od 0,45kg do 0,90kg            8,00eur

                                                     od 0,90kg do 4,90kg            9,00eur

                                                     od 4,90kg do 9,90kg          12,50eur

                                                     od 9,90kg do 14,90kg       25,00eur

                                                     od 14,90kg do 19,00kg     30,00eur

5. Doručenie balíka na adresu v Európe:

od 0kg do 0,49kg                5,50eur

od 0,49kg do 0,99kg           8,50eur

od 0,99kg do 1,95kg          13,90eur

od 1,95kg do 2,95kg          19,90eur

od 2,95kg do 4,95kg          25,00eur

od 4,95kg do 6,90kg          30,00eur

od 6,90kg do 9,90kg          37,00eur

 

 

 

                          c/. Dodacia lehota:

 1. Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, spravidla do 2-5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky).
 2. Snažíme sa, aby všetok tovar uvedený na našej stránke bol aj na sklade, avšak jeho dostupnosť nezaručujeme. Pokiaľ Vami objednaný tovar nebude dostupný, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup. Vynaložíme všetko úsilie, aby Vám bol tovar dodaný v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, avšak nie sme zodpovední za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou.

                        d./ Prevzatie zásielky:

 1. Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.
 2. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.
 3. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše Slovenská pošta za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky, ktorý podpíšete. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.
 4. V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku, čo do množstva, druhu výrobku alebo iné chyby vyplníte reklamačný formulár na našom eshope, ktorý nám odošlete a zároveň nám odošlete aj dotknutý tovar. Následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.
 1. Odstúpenie od zmluvy
 1. Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môžete až do chvíle, kým Vás neinformujeme o tom, že Vaša objednávka bola expedovaná z našej predajne. Po vyexpedovaní zásielky ste povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.
 2. Zakúpený tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom k tomu že sa jedná o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny).
 3. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, máme právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.
 1. Reklamačné podmienky
 1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky môžete uplatniť priamo u doručovateľa zásielky podľa ustanovení o prevzatí zásielky týchto obchodných podmienok.
 2. Reklamáciu na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.
 3. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti reklamačným formulárom na www.svetchuti.eu alebo emailom na info@svetchuti.eu.
 4. Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný formulár vytlačený z nášho eshopu, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.
 5. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
 7. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 8. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.
 9. Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.
 10. Nakupujúci ( spotrebiteľ) sa môže na predávajúceho obrátiť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 11. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou a môže ho využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov:

1.Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Svet chutí, s.r.o. IČO: 47866217 so sídlom: Krosnianska 91, 04022 Košice (ďalej len: "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

o            meno: Ing. Ladislav Saučin

o            adresa: Krosnianska 91, 040 22 Košice

o             email: saucin@centrum.sk

o             telefón: +421907994670

2.Spoločnosť Svet chutí, s.r.o.  spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónne číslo.

3. Svet chutí, s.r.o.   ako prevádzkovateľ, týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“) je oprávnený v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať poskytnuté osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je vykonávané Svet chutí, s.r.o.  v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z vyššie uvedeného zmluvného vzťahu v zmysle čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia EP 2016/679, v ktorom vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých tovarov a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov medzi kupujúcim a Svet chutí, s.r.o. a zo všeobecne záväzných právnych predpisov ako Zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o archívnictve a registratúrach.

4.Účelom spracovania osobných údajov je:

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu. Zo strany Prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

5. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol predávajúcemu. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

6. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých kupujúcim, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované.

7. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- spoločnosti podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy o preprave zásielok : Slovenská pošta, a.s.

 8. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

9. Vaše práva ( práva dotknutej osoby)

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava

10.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

11. Záverečné ustanovenia k ochrane osobných údajov

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Záverečné ustanovenia
 

 1. Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
Link na podávanie podnetov: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

                        Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto                      

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Email:

MVDr. Anna Ondová
Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto
055 796 1811, 796 1815, 632 5623,
fax: 796 1833
 

 

Riaditel.KE@svps.sk

 

Platnosť obchodných podmienok:

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom eshopu www.svetchuti.eu. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako právnickou osobou sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a zároveň súhlasíte so znášaním a uhradením nákladov Vám vzniknutých pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy.

Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasujete, že ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Vyhradzujeme si právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejníme na svojej internetovej stránke www.svetchuti.eu.

 

Obchodné podmienky pre affiliate partnerov

Tieto obchodné podmienky pre affiliate partnerov sú zároveň súčasťou všeobecných obchodných podmienok svetchuti.eu.

1. Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu a dodávateľ:  Svet chutí ,s.r.o.

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Saučin

Sídlo spoločnosti: Krosnianska 91, 040 22  Košice

IČO: 47866217

DIČ: 2024140558

2. Partner

Partner je subjektom, ktorý je spoločnosťou Svet chutí s.r.o. prijatý do Provízneho systému a ktorý bude umiestňovať na svoje webové stránky ponuky a reklamy na tovar, ktoré ponúka vo svojom internetovom obchode www.svetchuti.eu. (ďalej len „Partner“)

 3. Affiliate systém

Prevádzkovateľ v rámci internetového obchodu na webovej stránke www.svetchuti.eu zaisťuje v profile prijatého Partnera prístup k informáciám o províznom systéme. Taktiež Partnerovi poskytuje podporu aby umiestnil na svoje webové stránky ponuky a reklamy na tovar, ktoré ponúka vo svojom internetovom obchode Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ v súlade s týmito podmienkami vypláca Partnerovi odmenu z ceny tovaru, ktoré Prevádzkovateľ predá svojim zákazníkom na základe prístupu sprostredkovaného Partnerom pomocou odkazu umiestneného na webových stránkach Partnera. Partner má o všetkých týchto transakciách prehľad vo svojom Affiliate účte.

 4. Podmienky vstupu pre Partnera

Subjekt, ktorý má záujem stať sa Partnerom v Províznom systéme, musí podať žiadosť k registrácii vyplnením registračného formulára zákazníka a affiliate partnera. Následne žiadateľ dostane od Prevádzkovateľa  na svoj zaregistrovaný e-mail potvrdenie o zaregistrovaní a čaká na schválenie Prevádzkovateľom. Po schválení Prevádzkovateľom príde Partnerovi email o aktivovaní partnerského účtu. Po prihlásení sa do tohto účtu bude môcť Partner generovať kódy sledovania, využívať pridelené reklamné nástroje, sledovať provízie a upravovať informácie o svojom účte. Týmto okamihom je uzavretá zmluva a strany sú viazané týmito obchodnými podmienkami.

 5. Vzájomné práva a povinnosti

1. Partner používa bannery , ktoré mu poskytne Prevádzkovateľ. Umiestnenie vlastného banneru Partnerom je podrobené kontrole Svetchuti.eu.
2. Partner nie je oprávnený využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie porušuje zásady poctivého obchodného styku a dobré mravy.
3. Partner nie je oprávnený pri rozosielaní reklamných emailov vystupovať v mene spoločnosti Svetchuti.eu alebo nesmie vzbudiť dojem, že je autorizovaný reklamná zástupca Svetchuti.eu.

4.  Partnerské webové stránky nesmú zahrnovať ani popisovať obsah nasledujúceho druhu, ani s podobným obsahom súvisieť resp. ho používať:

 • názvy domén, ktoré obsahujú v akejkoľvek podobe výraz Svetchuti.eu
 • webové stránky, v rámci ktorých sa nachádza webová stránka alebo webové stránky riešené tak, že existuje nebezpečie zámeny s webovou stránkou Svetchuti.eu
 • zoznamy bannerov alebo webové stránky vyzývajúce k prekliknutiu alebo vynucujúce si prekliknutie. Spojenie na cieľové stránky Svetchuti.eu (landing pages) je dovolené iba vtedy, keď je pred takéto stránky zaradená „affiliate landing page“., ktorá je pre užívateľa zjavná a je prihlásená. Automatické a zavádzajúce spojenie na cieľové stránky Svetchuti.eu nie je povolené.
 • publikujúce subjekty a stránky, ktoré obsahujú, používajú alebo u užívateľov internetu inštalujú dialer, Adware a/alebo Spyware
 • porovnávacia reklama, predovšetkým agresívna porovnávacia reklama, ktorá môže vytvárať problémy vo vzťahoch s ostatnými Prevádzkovateľmi reklamy a agresívne konkurenčné nároky, ktoré nie sú odôvodnené
 • webové stránky s nadmerne dlhou dobou sťahovania resp. stránky, ktoré sú nedostupné; webové stránky s pornografickým a násilie oslavujúcim obsahom,
 • odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach, ktoré nemajú obsah alebo sú vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám.


5. Partner nie je oprávnený zneužívať provízneho systému pomocou nástrojov ako backclick, clickbot a podobných nástrojov s rovnakým účinkom zvlášť potom na účely umelého navýšenia provízie vlastné či inej osoby.
6. Partner nesmie narušiť ochranu provízneho systému a tzv. Hacknúť či cracknout systéme. Zvlášť potom na účely umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.
7. Ak poruší Partner povinnosti uvedené v článku 5 týchto OP, Svetchuti.eu má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2000, - eur (slovom: dvetisíc eur) za každé takéto porušenie, pričom Partner je povinný uhradiť túto zmluvnú pokutu do desiatich (10) dní od výzvy Svetchuti.eu k jej úhrade, pričom nárok Svetchuti.eu na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.
8. Ak sa zistí porušenie povinnosti Partnera vyplývajúcich z článku 5 týchto OP, potom ho Svetchuti.eu vyzve k okamžitej náprave. Ak nebude náprava urobená ani do dvoch (2) dní, je Svetchuti.eu oprávnená od zmluvy odstúpiť.

6. Reklamné prostriedky a online reklamné nosiče

Všetky reklamné prostriedky používané v rámci Provízneho systému je dovolené používať len v rámci Provízneho systému. Zmeny v textoch alebo zobrazeniach alebo úplne vlastné reklamné výroky sú prípustné len po výslovnom súhlase Prevádzkovateľa.

Manipulácia s reklamnými prostriedkami alebo ich nesprávne používanie spôsobujú vylúčenie Partnera z Provízneho systému.

Propagácia kampane e-mailom na e-mailové adresy tretích osôb, pokiaľ nebol daný súhlas príjemcu (spam), je neprípustná a nesmie byť uskutočnená. 

7. Pravidlá pre poskytovanie odmeny (provízie)

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje platiť Partnerovi odmenu (províziu), ktorá prináleží Partnerovi v prípade, že Užívateľ navštívi prostredníctvom webových stránok Partnera webovej stránky Svetchuti.eu a tu uskutoční nákup. Partnerovi prináleží v tomto prípade dohodnutá odmena vo výške 10% z ceny nakúpeného tovaru bez dopravy.
 • Partner dostane odmenu vtedy, pokiaľ užívateľ realizuje svoj prvý nákup u Prevádzkovateľa. Pričom čas za aký uskutoční svoj prvý nákup od svojho prvého prekliku na stránku Prevádzkovateľa nie je rozhodujúci. Nárok na odmenu vzniká partnerovi vtedy, keď zákazník s Prevádzkovateľom uzavrie kúpnu zmluvu. Partner nedostane odmenu vtedy, pokiaľ užívateľ zakúpený tovar do 18 dní v súlade s obchodnými podmienkami Prevádzkovateľovi vráti alebo neprevezme.
 • V prípade, že Provízia presiahne výšku 15,-eur, môže Partner požiadať o bezhotovostnú úhradu na svoj bankový účet oznámený svetchuti.eu, pričom Svetchuti.eu je povinná do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dodania príslušného daňového dokladu (faktúry) Partnera a preverenie splnenia podmienok na výplatu Provízie túto Províziu previesť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Partnera. Daňový doklad (faktúra) musí spĺňať zákonné náležitosti, v opačnom prípade je Svetchuti.eu oprávnená Partnerovi vrátiť daňový doklad (faktúru). V takom prípade sa splatnosť pozastaví a začne plynúť nová až dňom doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry). V prípade, že je Partner platcom DPH, navyšuje sa dohodnutá Provízia o zákonom stanovenú DPH.
 • Ak má Svetchuti.eu dôvodné podozrenie, že Partner porušil túto zmluvu či inak zneužil podmienky provízneho systému, je oprávnená platbu Provízia pozdržať do tej doby, než toto podozrenie bude vyvrátené.
 • Peňažná suma sa považuje za zaplatenú okamihom jej odpísanie z bankového účtu odosielateľa v prospech bankového účtu príjemcu.

 

 8. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

 • Partner dáva prihlásením do Provízneho systému Prevádzkovateľa súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri prihlásení.
 • Osobné údaje Prevádzkovateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej strane a slúžia iba pre komunikáciu a obchodné ponuky súvisiace s Províznym systémom, s ktorých zasielaním Partner výslovne súhlasí.
 • Svoj súhlas s uchovaním a spracovávaním osobných údajov môže partner kedykoľvek odvolať, a to tak, že napíše e-mailovou správu na info@svetchuti.eu

11. Doba trvania zmluvy a vypovedanie zmluvy

 • Tato zmluva je uzavieraná na dobu neurčitou a obe strany ju môžu kedykoľvek vypovedať. Výpovedná doba činí v takomto prípade 7 dní od dátumu, kedy bola výpoveď doručená druhej strane.
 • Po ukončení zmluvného vzťahu musia byť všetky reklamné prostriedky a linky Prevádzkovateľa zo stránky partnera obratom (najneskôr však po 36 hodinách) odstránené.

  12. Záverečné ustanovenia

 • Tieto Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Partnerom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky oznámi Svetchuti.eu e-mailom Partnerovi minimálne 7 dní pred účinnosťou nových zmluvných podmienok. V prípade, že Partner e-mailom neoznámi nesúhlas s novými Obchodnými podmienkami, znamená to, že Partner s podmienkami súhlasí. V prípade, že partner oznámi e-mailom nesúhlas s novými Obchodnými podmienkami, dôjde k skončeniu zmluvného vzťahu a to ku dňu účinnosti nových Obchodných podmienok.
 • Strany sa dohodli, že budú uprednostňovať doručovanie akýchkoľvek písomností podľa tejto zmluvy elektronicky, a to pre Prevádzkovateľa na emailovú adresu info@svetchuti.eu a Partnerovi na emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojich prihlasovacích údajoch v Províznom systéme.
 • Ako znak súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami sa považuje prihlásenie Partnera do Provízneho systému.  Prvým prihlásením Partnera do provízneho systému a odsúhlasením Partnera zo strany Prevádzkovateľa, nadobúda zmluva medzi Prevádzkovateľom a Partnerom platnosť a účinnosť.

Ing. Ladislav Saučin

Svet chutí, s.r.o.

Infolinka tel.:0950 377 594, info@svetchuti.eu

Prevádzka:Slovenskej jednoty 19, Košice

DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE OD 55,-eur

×

DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE OD 55,-eur

Výrazné zľavy na Vaše top produkty

Doprava zdarma pri objednávke od 55,-eur. Zásielka bude zaslaná na Vašu najbližšiu poštu.

 

 

Prepravné od 1,60 eur

×

Prepravné od 1,60 eur

Doručíme k Vám domov, na 1450 odberných miest Slov.pošty alebo expresne nasledujúci deň.

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60 
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30 

Od 0,900 kg do 4,999 kg - 2,70 

Od 5,000 kg do 8,999 kg - 3,70 

Od 9,000 kg do 10,000 kg -5,60 

Pri nákupe tovaru nad 60,-eur doprava na najbližšiu poštu zdarma.

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60 
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30 

Od 0,900 kg do 1,999 kg - 3,30 

Od 2,000 kg do 4,499 kg - 3,90 

Od 4,500 kg do 10,000 kg -4,90 

 

Od 0,000 kg do 9,999 kg -    6,60 
Od 10,000 kg do 14,999 kg - 6,90 

Od 15,000 kg do 19,999 kg - 7,50 

Od 20,000 kg do 29,999 kg - 10,00 

Od 30,000 kg do 39,999 kg - 14,00 

Od 40,000 kg do 49,999 kg - 18,60 

 

4. Doručenie balíka na adresu v Českej republike - doručenie 7dní:

                                                     od 0kg do 0,45kg                 4,30eur

                                                     od 0,45kg do 0,90kg            8,00eur

                                                     od 0,90kg do 4,90kg            9,00eur

                                                     od 4,90kg do 9,90kg          12,50eur

                                                     od 9,90kg do 14,90kg       25,00eur

                                                     od 14,90kg do 19,00kg     30,00eur

5. Doručenie balíka na adresu v Európe - doručenie 10dní:

od 0kg do 0,49kg                5,50eur

od 0,49kg do 0,99kg           8,50eur

od 0,99kg do 1,95kg          13,90eur

od 1,95kg do 2,95kg          19,90eur

od 2,95kg do 4,95kg          25,00eur

od 4,95kg do 6,90kg          30,00eur

od 6,90kg do 9,90kg          37,00eur

 

 

Vernostný program

×

Vernostný program

Celý nákup za vernostné body

VERNOSTNÝ   PROGRAM

Ako vernostný program funguje?

Za každé minuté euro nákupu dostanete jeden bod.

Počet bodov, ktoré získate nákupom produktu je uvedený pri každom produkte nad jeho fotografiou.

Prehľad o celkových nazbieraných vernostných bodoch nájde každý registrovaný zákazník v prehľadoch svojho Konta v časti Vaše vernostné body.

Ako a kde je možné získané body použiť?

Následne si Vaše nazbierané vernostné body pripísané na Vaše konto môžete uplatniť pri nákupe tovaru pri ďalších objednávkach. Vernostné body môžete použiť aj na celý nákup tovaru. Vernostné body sa uplatňujú v nákupnom košíku v časti ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

 

     

×

Infolinka +421907994670

×

BONUSY a ZĽAVY v našom bio obchode

Za každé celé euro nákupu u nás získate 1 vernostný bod. 

Vernostné body sa pripočítavajú na konto registrovaného zákazníka. Počet vernostných bodov, ktoré za nákup konkrétneho produktu získate je uvedený pri každom produkte v časti nad fotkou. Prehľad o celkových nazbieraných vernostných bodoch nájde každý registrovaný zákazník v prehľadoch svojho Konta v časti Vaše vernostné body.

Každých 20 vernostných bodov sa rovná 1EUR.

Následne si Vaše nazbierané vernostné body môžete uplatniť pri nákupe tovaru pri ďalšich objednávkach. Vernostné body môžete použiť aj na celý nákup tovaru. Vernostné body sa uplatňujú v nákupnom košíku v časti ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

×

ženy,mužov,gurmánov...

Jedinečné darčekové koše nájdete na: https://www.svetchuti.eu/darcekove-kose

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

×