Podmienky partnerského programu

Partnerský program je provízny systém pre prevádzkovateľov webových stránok, ktorý funguje na veľmi jednoduchom princípe. Partner na svoje webové stránky umiestni našu reklamu, prostredníctvom ktorej prídu zákazníci do nášho internetového obchodu. Z nákupu týchto zákazníkov získava Partner zaujímavú províziu vo výške 10% z ceny tovaru bez dopravy.

Koho hľadáme?

 • Weby odborné, obsahové aj informačné.
 • Blogy, fóra, portály, katalógy.
 • Cenové porovnávače a iné.

Staňte sa naším Partnerom

 1. Prečítajte si naše podmienky partnerského programu (v texte dole)zaregistrujte sa. Registrácia v sebe zahŕňa registráciu Nového zákazníka a za ňou nasleduje registrácia údajov pre partnerský program.
 2. Po schválení Vášho účtu dostanete email o aktivácii.
 3. Prihláste sa do svojho Partnerského účtu a vyberte si reklamu vhodnú pre vaše stránky. Bannery sú Vám k dispozícii tu:

-http://www.svetchuti.eu/image/data/darcekove_kose_336x280_f.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/akciove ceny_160x600_4.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_160x600.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_250x250.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_300x250.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_300x600.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_320x50.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_336x280.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_336x280.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_468x60.jpg

http://www.svetchuti.eu/image/data/svet_chuti_728x90.jpg

Textové odkazy môžete vytvárať vlastné (prosíme ale o dodržiavanie podmienok Partnerského programu pri ich tvorbe). V menu, v časti Tracking kód nájdete Váš, systémom vygenerovaný tracking kód, ktorý si umiestnite v URL vytvoreného odkazu alebo banneru. V tejto časti nájdete zároveň generátor url adries s Vašim kódom na naše výrobky. Url s Vašim tracking kódom nájdete aj na všetkých podstránkach v pravom dolnom rohu pod symbolom špendlíka(musíte byť však prihlásený na svojom konte).

 1. Po výbere bannera, alebo vytvorení odkazu ho umiestnite:
    - na Váš web, alebo blog,
    - do e-mailu, ktorý pošlete ľuďom, ktorých naše výrobky mohli zaujímať,
    - na Vašom profile na Facebooku, twitteri, atď...

Odporúčame Vám pridať k odkazu alebo banneru Vašu skúsenosť, alebo Vaše osobné dôvody, prečo sa Vám výrobky páčia a prečo ich odporúčate.

Ak na základe Vášho odkazu u nás niekto nakúpi, uvidíte túto aktivitu okamžite v Menu – v časti Partnerské transakcie. O vystavenej objednávke a výške Vašej provízie Vám príde e-mail do Vašej schránky.

 1. Teraz na svojom Partnerskom účte sledujte výšku Vašich provízii.
 2. Províziu vám vyplatíme automaticky 1 × mesačne už od 15 €

Ako systém funguje:

1. Návštevník klikne na odkaz alebo banner na vašich stránkach, v e-mailoch, na sociálnych sieťach (facebook.com, twitter a pod) v PPC reklamných alebo v iných kanáloch.

2. Návštevníci navštívia náš eshop a cookie je umiestnená v ich prehliadači pre účely sledovania.

3. Návštevník prechádza naše stránky a môže sa rozhodnúť objednať tovar.

4. Ak si návštevník tovar objedná (cookie a IP adresy sú uložené v prehliadači návštevníka, kým ich cookie nevymaže zo svojho prehliadača), bude objednávka zaregistrovaná Ako predaj cez vás.

5. Schválime predaj podľa podmienok partnerského programu a pripíšeme na Vaše konto provízie.

6. Dostanete provízie k poslednému dňu nasledujúceho mesiac podľa podmienok partnerského programu.

Koľko zarobím?

Z nákupu týchto zákazníkov získava Partner zaujímavú províziu vo výške 10% z ceny tovaru bez dopravy

Vyplácanie provízie už od 15 €

Výplaty odmien pravidelne každý mesiac

Odmeny vám budeme vyplácať pravidelne každý mesiac, a to bez ohľadu na jej výšku, ak splníte podmienky výplaty odmien. 

Spoľahlivý systém Opencart affiliate Pack

 • automatické načítanie a vyplácanie provízií
 • on-line kontrolu a prehľad kampaní
 • vyhodnocovanie úspešnosti kampaní

Formáty reklamy

Na výber máte hneď niekoľko variantov:

 • textový odkaz
 • bannery v týchto veľkostiach 300x250, 160x600, 728x90, 320x50, 336x280, 300x600, 468x60, 250x250.

Máte záujem a chcete sa o Affiliate programe dozvedieť viac?

K dispozícii sú vám Podmienky partnerského programu – v texte dole.

Ďalšie informácie získate na e-maily:  info@svetchuti.eu

Chcem sa stať partnerom – Zaregistrujte sa tu.

 

 

Obchodné podmienky pre affiliate partnerov

Tieto obchodné podmienky pre affiliate partnerov sú zároveň súčasťou všeobecných obchodných podmienok svetchuti.eu.

1. Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu a dodávateľ:  Svet chutí ,s.r.o.

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Saučin

Sídlo spoločnosti: Krosnianska 91, 040 22  Košice

IČO: 47866217

DIČ: 2024140558

2. Partner

Partner je subjektom, ktorý je spoločnosťou Svet chutí s.r.o. prijatý do Provízneho systému a ktorý bude umiestňovať na svoje webové stránky ponuky a reklamy na tovar, ktoré ponúka vo svojom internetovom obchode www.svetchuti.eu. (ďalej len „Partner“)

 3. Affiliate systém

Prevádzkovateľ v rámci internetového obchodu na webovej stránke www.svetchuti.eu zaisťuje v profile prijatého Partnera prístup k informáciám o províznom systéme. Taktiež Partnerovi poskytuje podporu aby umiestnil na svoje webové stránky ponuky a reklamy na tovar, ktoré ponúka vo svojom internetovom obchode Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ v súlade s týmito podmienkami vypláca Partnerovi odmenu z ceny tovaru, ktoré Prevádzkovateľ predá svojim zákazníkom na základe prístupu sprostredkovaného Partnerom pomocou odkazu umiestneného na webových stránkach Partnera. Partner má o všetkých týchto transakciách prehľad vo svojom Affiliate účte.

 4. Podmienky vstupu pre Partnera

Subjekt, ktorý má záujem stať sa Partnerom v Províznom systéme, musí podať žiadosť k registrácii vyplnením registračného formulára zákazníka a affiliate partnera. Následne žiadateľ dostane od Prevádzkovateľa  na svoj zaregistrovaný e-mail potvrdenie o zaregistrovaní a čaká na schválenie Prevádzkovateľom. Po schválení Prevádzkovateľom príde Partnerovi email o aktivovaní partnerského účtu. Po prihlásení sa do tohto účtu bude môcť Partner generovať kódy sledovania, využívať pridelené reklamné nástroje, sledovať provízie a upravovať informácie o svojom účte. Týmto okamihom je uzavretá zmluva a strany sú viazané týmito obchodnými podmienkami.

 5. Vzájomné práva a povinnosti

1. Partner používa bannery , ktoré mu poskytne Prevádzkovateľ. Umiestnenie vlastného banneru Partnerom je podrobené kontrole Svetchuti.eu.
2. Partner nie je oprávnený využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie porušuje zásady poctivého obchodného styku a dobré mravy.
3. Partner nie je oprávnený pri rozosielaní reklamných emailov vystupovať v mene spoločnosti Svetchuti.eu alebo nesmie vzbudiť dojem, že je autorizovaný reklamná zástupca Svetchuti.eu.

4.  Partnerské webové stránky nesmú zahrnovať ani popisovať obsah nasledujúceho druhu, ani s podobným obsahom súvisieť resp. ho používať:

 • názvy domén, ktoré obsahujú v akejkoľvek podobe výraz Svetchuti.eu
 • webové stránky, v rámci ktorých sa nachádza webová stránka alebo webové stránky riešené tak, že existuje nebezpečie zámeny s webovou stránkou Svetchuti.eu
 • zoznamy bannerov alebo webové stránky vyzývajúce k prekliknutiu alebo vynucujúce si prekliknutie. Spojenie na cieľové stránky Svetchuti.eu (landing pages) je dovolené iba vtedy, keď je pred takéto stránky zaradená „affiliate landing page“., ktorá je pre užívateľa zjavná a je prihlásená. Automatické a zavádzajúce spojenie na cieľové stránky Svetchuti.eu nie je povolené.
 • publikujúce subjekty a stránky, ktoré obsahujú, používajú alebo u užívateľov internetu inštalujú dialer, Adware a/alebo Spyware
 • porovnávacia reklama, predovšetkým agresívna porovnávacia reklama, ktorá môže vytvárať problémy vo vzťahoch s ostatnými Prevádzkovateľmi reklamy a agresívne konkurenčné nároky, ktoré nie sú odôvodnené
 • webové stránky s nadmerne dlhou dobou sťahovania resp. stránky, ktoré sú nedostupné; webové stránky s pornografickým a násilie oslavujúcim obsahom,
 • odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach, ktoré nemajú obsah alebo sú vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám.


5. Partner nie je oprávnený zneužívať provízneho systému pomocou nástrojov ako backclick, clickbot a podobných nástrojov s rovnakým účinkom zvlášť potom na účely umelého navýšenia provízie vlastné či inej osoby.
6. Partner nesmie narušiť ochranu provízneho systému a tzv. Hacknúť či cracknout systéme. Zvlášť potom na účely umelého navýšenia provízie vlastnej či inej osoby.
7. Ak poruší Partner povinnosti uvedené v článku 5 týchto OP, Svetchuti.eu má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2000, - eur (slovom: dvetisíc eur) za každé takéto porušenie, pričom Partner je povinný uhradiť túto zmluvnú pokutu do desiatich (10) dní od výzvy Svetchuti.eu k jej úhrade, pričom nárok Svetchuti.eu na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.
8. Ak sa zistí porušenie povinnosti Partnera vyplývajúcich z článku 5 týchto OP, potom ho Svetchuti.eu vyzve k okamžitej náprave. Ak nebude náprava urobená ani do dvoch (2) dní, je Svetchuti.eu oprávnená od zmluvy odstúpiť.

6. Reklamné prostriedky a online reklamné nosiče

Všetky reklamné prostriedky používané v rámci Provízneho systému je dovolené používať len v rámci Provízneho systému. Zmeny v textoch alebo zobrazeniach alebo úplne vlastné reklamné výroky sú prípustné len po výslovnom súhlase Prevádzkovateľa.

Manipulácia s reklamnými prostriedkami alebo ich nesprávne používanie spôsobujú vylúčenie Partnera z Provízneho systému.

Propagácia kampane e-mailom na e-mailové adresy tretích osôb, pokiaľ nebol daný súhlas príjemcu (spam), je neprípustná a nesmie byť uskutočnená. 

7. Pravidlá pre poskytovanie odmeny (provízie)

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje platiť Partnerovi odmenu (províziu), ktorá prináleží Partnerovi v prípade, že Užívateľ navštívi prostredníctvom webových stránok Partnera webovej stránky Svetchuti.eu a tu uskutoční nákup. Partnerovi prináleží v tomto prípade dohodnutá odmena vo výške 10% z ceny nakúpeného tovaru bez dopravy.
 • Partner dostane odmenu vtedy, pokiaľ užívateľ realizuje svoj prvý nákup u Prevádzkovateľa. Pričom čas za aký uskutoční svoj prvý nákup od svojho prvého prekliku na stránku Prevádzkovateľa nie je rozhodujúci. Nárok na odmenu vzniká partnerovi vtedy, keď zákazník s Prevádzkovateľom uzavrie kúpnu zmluvu. Partner nedostane odmenu vtedy, pokiaľ užívateľ zakúpený tovar do 18 dní v súlade s obchodnými podmienkami Prevádzkovateľovi vráti alebo neprevezme.
 • V prípade, že Provízia presiahne výšku 15,-eur, môže Partner požiadať o bezhotovostnú úhradu na svoj bankový účet oznámený svetchuti.eu, pričom Svetchuti.eu je povinná do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dodania príslušného daňového dokladu (faktúry) Partnera a preverenie splnenia podmienok na výplatu Provízie túto Províziu previesť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Partnera. Daňový doklad (faktúra) musí spĺňať zákonné náležitosti, v opačnom prípade je Svetchuti.eu oprávnená Partnerovi vrátiť daňový doklad (faktúru). V takom prípade sa splatnosť pozastaví a začne plynúť nová až dňom doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry). V prípade, že je Partner platcom DPH, navyšuje sa dohodnutá Provízia o zákonom stanovenú DPH.
 • Ak má Svetchuti.eu dôvodné podozrenie, že Partner porušil túto zmluvu či inak zneužil podmienky provízneho systému, je oprávnená platbu Provízia pozdržať do tej doby, než toto podozrenie bude vyvrátené.
 • Peňažná suma sa považuje za zaplatenú okamihom jej odpísanie z bankového účtu odosielateľa v prospech bankového účtu príjemcu.

 

 8. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

 • Partner dáva prihlásením do Provízneho systému Prevádzkovateľa súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri prihlásení.
 • Osobné údaje Prevádzkovateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej strane a slúžia iba pre komunikáciu a obchodné ponuky súvisiace s Províznym systémom, s ktorých zasielaním Partner výslovne súhlasí.
 • Svoj súhlas s uchovaním a spracovávaním osobných údajov môže partner kedykoľvek odvolať, a to tak, že napíše e-mailovou správu na info@svetchuti.eu

11. Doba trvania zmluvy a vypovedanie zmluvy

 • Tato zmluva je uzavieraná na dobu neurčitou a obe strany ju môžu kedykoľvek vypovedať. Výpovedná doba činí v takomto prípade 7 dní od dátumu, kedy bola výpoveď doručená druhej strane.
 • Po ukončení zmluvného vzťahu musia byť všetky reklamné prostriedky a linky Prevádzkovateľa zo stránky partnera obratom (najneskôr však po 36 hodinách) odstránené.

  12. Záverečné ustanovenia

 • Tieto Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Partnerom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky oznámi Svetchuti.eu e-mailom Partnerovi minimálne 7 dní pred účinnosťou nových zmluvných podmienok. V prípade, že Partner e-mailom neoznámi nesúhlas s novými Obchodnými podmienkami, znamená to, že Partner s podmienkami súhlasí. V prípade, že partner oznámi e-mailom nesúhlas s novými Obchodnými podmienkami, dôjde k skončeniu zmluvného vzťahu a to ku dňu účinnosti nových Obchodných podmienok.
 • Strany sa dohodli, že budú uprednostňovať doručovanie akýchkoľvek písomností podľa tejto zmluvy elektronicky, a to pre Prevádzkovateľa na emailovú adresu info@svetchuti.eu a Partnerovi na emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojich prihlasovacích údajoch v Províznom systéme.
 • Ako znak súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami sa považuje prihlásenie Partnera do Provízneho systému.  Prvým prihlásením Partnera do provízneho systému a odsúhlasením Partnera zo strany Prevádzkovateľa, nadobúda zmluva medzi Prevádzkovateľom a Partnerom platnosť a účinnosť.

Ing. Ladislav Saučin

Svet chutí, s.r.o.

Kategórie

Infolinka tel.:0907994670, info@svetchuti.eu

Prevádzka:Slovenskej jednoty 19, Košice

DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE OD 55,-eur

×

DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE OD 55,-eur

Výrazné zľavy na Vaše top produkty

Doprava zdarma pri objednávke od 55,-eur. Zásielka bude zaslaná na Vašu najbližšiu poštu.

 

 

Prepravné od 1,60 eur

×

Prepravné od 1,60 eur

Doručíme k Vám domov, na 1450 odberných miest Slov.pošty alebo expresne nasledujúci deň.

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60 
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30 

Od 0,900 kg do 4,999 kg - 2,70 

Od 5,000 kg do 8,999 kg - 3,70 

Od 9,000 kg do 10,000 kg -5,60 

Pri nákupe tovaru nad 60,-eur doprava na najbližšiu poštu zdarma.

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60 
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30 

Od 0,900 kg do 1,999 kg - 3,30 

Od 2,000 kg do 4,499 kg - 3,90 

Od 4,500 kg do 10,000 kg -4,90 

 

Od 0,000 kg do 9,999 kg -    6,60 
Od 10,000 kg do 14,999 kg - 6,90 

Od 15,000 kg do 19,999 kg - 7,50 

Od 20,000 kg do 29,999 kg - 10,00 

Od 30,000 kg do 39,999 kg - 14,00 

Od 40,000 kg do 49,999 kg - 18,60 

 

4. Doručenie balíka na adresu v Českej republike - doručenie 7dní:

                                                     od 0kg do 0,45kg                 4,30eur

                                                     od 0,45kg do 0,90kg            8,00eur

                                                     od 0,90kg do 4,90kg            9,00eur

                                                     od 4,90kg do 9,90kg          12,50eur

                                                     od 9,90kg do 14,90kg       25,00eur

                                                     od 14,90kg do 19,00kg     30,00eur

5. Doručenie balíka na adresu v Európe - doručenie 10dní:

od 0kg do 0,49kg                5,50eur

od 0,49kg do 0,99kg           8,50eur

od 0,99kg do 1,95kg          13,90eur

od 1,95kg do 2,95kg          19,90eur

od 2,95kg do 4,95kg          25,00eur

od 4,95kg do 6,90kg          30,00eur

od 6,90kg do 9,90kg          37,00eur

 

 

Vernostný program

×

Vernostný program

Celý nákup za vernostné body

VERNOSTNÝ   PROGRAM

Ako vernostný program funguje?

Za každé minuté euro nákupu dostanete jeden bod.

Počet bodov, ktoré získate nákupom produktu je uvedený pri každom produkte nad jeho fotografiou.

Prehľad o celkových nazbieraných vernostných bodoch nájde každý registrovaný zákazník v prehľadoch svojho Konta v časti Vaše vernostné body.

Ako a kde je možné získané body použiť?

Následne si Vaše nazbierané vernostné body pripísané na Vaše konto môžete uplatniť pri nákupe tovaru pri ďalších objednávkach. Vernostné body môžete použiť aj na celý nákup tovaru. Vernostné body sa uplatňujú v nákupnom košíku v časti ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

 

     

×

Infolinka +421907994670

Nakupovanie u nás zvládnete veľmi hladko. V každom prípade si základný postup zhrnieme v nasledujúcom návode:

RÝCHLY NÁVOD: Keď ste si Váš tovar už vybrali, stlačte pri príslušnom výrobku tlačidlo DO KOŠÍKA. Tovar sa automaticky vloží do nákupného košíka. Ak ste si už všetko potrebné vložili do košíka, tak prejdite do pravého horného rohu na ikonu nákupného košíka a následne odkliknite pole POKLADŇA. Vyberte si jednu z možností:  1.uskutočniť nákup bez registrácie alebo 2. s registráciou účtu - ktorú Vám odporúčame pre množstvo výhod, ktoré má. Po výbere jednej z možností kliknite na pole POKRAČOVAŤ a následne budete pokračovať vo vypĺňaní osobných údajov potrebných pre doručenie Vašej zásielky a vo výbere spôsobu dopravy a platby. V poslednom kroku potvrdite objednávku a my Vám Váš tovar, čo najskôr doručíme domov.

 

 

PODROBNÝ POPIS:

Ako si tovar vybrať :

    Pokiaľ ste si istý o aký tovar máte záujem odporúčame Vám  použiť vyhľadávanie v hornej časti stránky – biele pole s lupou v záhlaví eshopu.  Stačí zadať názov výrobku alebo jedno zo slov nachádzajúce sa v názve výrobku a kliknúť na ikonku lupy, prípadne stlačiť ENTER na klávesnici počítača. Pole na vyhľadávanie vám už pri písaní názvu výrobku, či slova samo vyberá produkty, ktoré by mohli súvisieť s písaným textom.

    Pokiaľ nemáte zatiaľ žiadny produkt vybraný a chcete sa ešte len pre nejaký rozhodnúť, vyberte si najskôr v záhlaví stránky kategóriu, v ktorej sa výrobok nachádza. Tovar sa u nás člení na niekoľko základných kategórii a to Produkty zdravej výživy - kde nájdete druhové členenie produktov, tak ako ich poznáte v iných obchodoch, Delikatesy – kde Vám ponúkame výber tých najlepších gurmánskych lahôdok, podľa príslušnosti k jednotlivým regiónom a krajinám, Diétne potraviny – vyberte si u nás produkty podľa konkrétnej diéty, ktorú dodržiavate,  Darčekové koše – darčekové koše na rôzne príležitosti, pre muža, ženu, deti alebo aj z rôznych regiónov sveta, Domáce potraviny – kvalitné slovenské produkty podľa druhov. Niektoré  podkategórie v tejto časti ako farmárske produkty, kozie produkty a raw torty sa dajú objednať len podľa podmienok, ktoré sú uvedené osobitne v každej podkategórii.  Následne si vyberte produkt, o ktorý máte záujem.

Ako vložiť tovar do nákupného košíka, dostupnosť tovaru:

    Keď ste si Váš tovar už vybrali, stlačte pri príslušnom výrobku tlačidlo DO KOŠÍKA. Tovar sa automaticky vloží do nákupného košíka a v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí  okienko s informáciou, aký tovar a za akú cenu s práve vložili do nákupného košíka.  Následne vkladáte do košíka ďalší a ďalší tovar, kým tam nevložíte posledný a tu sa môžete rozhodnúť, či už pôjdete do košíka a dokončíte objednávku, alebo pridáte do košíka ešte ďalší tovar. Všímajte si prosím aj či je Vami vybraný produkt dostupný na sklade. Údaj o dostupnosti nájdete nad fotkou produktu.

        Pokiaľ už chcete ísť do nákupného košíka  dokončiť objednávku, nastavte sa, prípadne kliknite do pravého horného rohu na nákupný košík, jeho ikonu alebo sumu. Tam odkliknite pole POKLADŇA.

Zmeny v obsahu košíka, uplatnenie zliav, odhad dopravy     

  V prípade že chcete ešte pred konečným pristúpením k uzavretiu objednávky pozrieť obsah košíka a urobiť v ňom prípadne zmeny alebo uplatniť zľavu zo zľavového kódu, vernostného systému alebo dať si odhadnúť platbu za dopravu pri Vašom nákupe, tak v pravom hornom rohu pri nastavení sa na nákupný košík kliknite na pole ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

        V košíku je vidieť prehľadne zobrazený zoznam tovarov, ktoré si chcete kúpiť. Môžete tu ešte zmeniť jeho množstvo v okienku s počtom kusov , prípadne výrobok celkom z košíka vymazať ikonkou krížika . V prípade že Váš košík obsahuje momentálne nedostupný produkt, ktorý bude v zozname označený troma červenými hviezdičkami, je potrebné ho vymazať pred tým ako pristúpite k zadávaniu ďalších údajov potrebných k uzavretiu objednávky. Prejaviť Váš záujem o tento produkt môžete následne v časti 4. Spôsob dodania zadaním komentáru a mi Vám následne zašleme informáciu o dostupnosti tohto tovaru.

Pokiaľ už nie je potrebné nič meniť a chcete pokračovať, kliknite na dole pod textom na pole  POKLADŇA.

POSTUP  UZAVRETIA OBJEDNÁVKY

 1. Možnosti pokladne:

V tejto časti sa môžete prihlásiť prostredníctvom svojho emailu a hesla ako náš zaregistrovaný zákazník, prípadne vybrať si spôsob nákup bez registrácie. Vyplnenie potvrdíte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

 1. Účet a fakturačné údaje a podrobnosti o dodaní:

V tejto časti Vám budú Vaše údaje predvyplnené v prípade že ste už registrovaný zákazník alebo ich postupne vyplníte, v prípade že nakupujete bez registrácie. Ak ste firemný zákazník, odkliknite prosím príslušné pole, následne zadáte identifikačné údaje  Vašej firmy.

V prípade že Vaša dodacia adresa nie je rovnaká ako fakturačná adresa prosím zrušte kliknutie v poslednom riadku tejto časti a prejdite na pole POKRAČOVAŤ, kde následne zadáte údaje o adrese doručenia. Toto je zvlášť dôležité ak nakupujete u nás darčekový košík pre niekoho do daru a zasielate ho priamo na jeho adresu. Vyplnenie potvrdíte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

 1. Spôsob dodania:

Vyberáte si konkrétny druh prepravy podľa Vašich preferencii. Tu je zároveň pre Vás miesto na zadanie komentáru týkajúceho sa dodania tovaru, prípadne otázky týkajúcej sa dostupnosti tovaru, ktorý ste nemohli zahrnúť do objednávky. Vyplnenie potvrdíte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

 1. Spôsob platby:

Vyberáte si konkrétny druh platby podľa Vašich preferencii. Tu je zároveň pre Vás miesto na zadanie komentáru týkajúceho sa platby za tovar.  Na konci tejto časti si prosím prečítajte naše obchodné podmienky a následne potvrdíte ich prečítanie. Vyplnenie potvrdíte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

 1. Potvrdenie objednávky:

Na záver si ešte raz môžete prezrieť  kompletne Vašu objednávku a následne kliknúť na pole POTVRDENIE OBJEDNÁVKY.

Po potvrdení objednávky je proces objednania v našom obchode ukončený. V niektorých prípadoch Vám na záver nákupu dáme k nahliadnutiu ponuku nákupu u nášho obchodného partnera.

POSTUP PO UZAVRETÍ  OBJEDNÁVKY

Následné potvrdenie o prijatí objednávky a vybavenie objednávky :

    Akonáhle náš systém zaznamená prijatie objednávky, zašle vám automatický e-mail, že sme vašu objednávku obdŕžali.  Pokiaľ toto oznámenie do 24 hodín neobdržíte, skontrolujte najskôr svoju zložku nevyžiadanej pošty (spam), pokiaľ ani tam e-mail nenájdete, kontaktujte našu infolinku 0907 994 670.

O odoslaní Vašej objednávky z nášho obchodu Vás následne budeme v krátkom čase informovať v ďalšom emaily.

Výzva k odberu pri osobnom odbere

     V prípade, že ste si zvolili osobný odber z našej predajne, budeme Vás obratom informovať o tom že Vaša objednávky je pripravená k odberu a to prostredníctvom zaslaného emailu.

     V prípade, že ste si zvolili osobný odber z našej predajne, budeme Vás obratom informovať o tom že Vaša objednávky je pripravená k odberu a to prostredníctvom zaslaného emailu.

 

Ladislav Saučin - konteľ, Svet chutí,s.r.o.

×

BONUSY a ZĽAVY v našom bio obchode

Za každé celé euro nákupu u nás získate 1 vernostný bod. 

Vernostné body sa pripočítavajú na konto registrovaného zákazníka. Počet vernostných bodov, ktoré za nákup konkrétneho produktu získate je uvedený pri každom produkte v časti nad fotkou. Prehľad o celkových nazbieraných vernostných bodoch nájde každý registrovaný zákazník v prehľadoch svojho Konta v časti Vaše vernostné body.

Každých 20 vernostných bodov sa rovná 1EUR.

Následne si Vaše nazbierané vernostné body môžete uplatniť pri nákupe tovaru pri ďalšich objednávkach. Vernostné body môžete použiť aj na celý nákup tovaru. Vernostné body sa uplatňujú v nákupnom košíku v časti ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

×

ženy,mužov,gurmánov...

Jedinečné darčekové koše nájdete na: https://www.svetchuti.eu/darcekove-kose

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

×