Výsledky štúdie o biopotravinách

Výsledky štúdie o biopotravinách

Biopotraviny sú návratom k prírode

Biopotraviny sú potraviny vyrobené len z produktov pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Tieto suroviny formovali základ ľudského jedálnička už od nepamäti. Ale v 20.storočí sa spolu s technologizáciou fabrík začali chemizovať aj potraviny, aby dlhšie vydržali. Základom  zdravia je konzumovať potraviny, ktoré poskytnú ľudskému telu práve toľko živín a energie, aby  sa mohlo udržať v správnej rovnováhe.

Bioprodukty

Produkty z ekologického poľnohospodárstva  nazývané biopotraviny, sú základné suroviny medzi ktoré patrí zelenina, ovocie, strukoviny, obilniny, liečivé bylinky, či  tiež napríklad med.

Produkty živočíšnej výroby - mäso, mliečne výrobky a vajcia sú tiež súčasťou ekologického hospodárstva. Bio mäso pochádza zo zvierat, ktoré sa pasú voľne, a teda sú menej stresované a odolnejšie voči rôznym chorobám. V prípade, že zviera ochorie, ekologickí hospodári ho liečia iba pomocou výťažkov z bylín alebo homeopatie. Takýto istý prístup sa zachováva aj pri chove kráv a kôz na produkciu mlieka, ktoré je  vďaka takémuto spôsobu chovu vysoko kvalitné a chutné.

Výrazný rozdiel medzi biopotravinami a produktmi z bežného pestovania je v hodnotách živín, ktoré obsahujú. Priemerne majú bežne produkované plodiny o 83% nižšie hodnoty živín, hlavne vitamínu C, železa, horčíka, fosforu a vyššie hodnoty toxických dusičnanov ako produkty z biologického poľnohospodárstva. Ďalšou výhodou biopotravín je, že obsahujú viac vlákniny a bioaktívnych látok, čím znižujú riziko vzniku civilizačných ochorení.

Výberom biopotravín si volíme najbližšiu cestu k návratu k prirodzenej a pôvodnej strave, k udržateľnej ekologickej domácnosti a zároveň pomáhame minimalizovať škody chemického znečistenia nášho prostredia, čo je veľmi dôležité pre budúcnosť  ľudstva.

Výsledky dlhodobej štúdie o biopotravinách

Výsledky dlhodobej štúdie vedenej profesorom Carlom Leifertom na Newcastle Universite poukazujú na jasné rozdiely medzi biopotravinami a neekologickými potravinami.
Výskum v prvom rade dokladoval rozsiahle rozdiely medzi ekologickým a konvenčným ovocím, zeleninou a obilím. Biopotraviny majú viac antioxidačných látok spájajúcim sa s lepším zdravím než bežné potraviny na nižšej úrovni, ktoré sú plné toxických kovov a pesticídov. Tím, vedený profesorom Carlom Leifertom na Newcastle Universite, dospel k záveru, že existujú "štatisticky významné rozdiely", s radom existujúcich antioxidantov  "podstatne vyšších" - medzi 19% a 69% - v biopotravinách. Je to prvá štúdia, ktorá preukázala jasné a rozsiahle rozdiely medzi ekologickými a konvenčnými potravinami.
Tieto výsledky privedú k varu dlho tlejúce názory o tom, či tieto rozdiely znamenajú, že biopotraviny sú lepšie a zdravšie pre ľudí.

Leifert a jeho kolegovia došli k záveru, že mnoho antioxidantov bolo skôr spojených so zníženým rizikom chronických ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, neurodegeneratívnych ochorení a niektorých druhov rakoviny.

Vedci zistili, že oveľa vyššie hladiny kadmia, toxických kovov a pesticídov boli nájdené v konvenčných potravinách štyrikrát častejšie než u biopotravín. Výskum bol financovaný EÚ a charitou ekologického poľnohospodárstva.

Tiež vyššie hladiny kadmia a pesticídov v konvenčne pestovaných plodinách sú stále hlboko pod regulačné limity. Ale vedci hovoria, že kadmium sa hromadí v tele v priebehu času, a že z dlhodobého hľadiska toto hromadenie predstavuje veľké riziká. Okrem iného väčšina limitov  pre pesticídy sú stanovené individuálne, nie pre koktail chemických látok používaných na poľnohospodárskych plodinách.

 Rastliny produkujú  antioxidačné zlúčeniny, ktoré prirodzene bojujú proti napadnutiu škodcami, takže vyššie úrovne organických plodín môžu mať nedostatočnú ochranu chemickými postrekmi.

Ale vedci hovoria aj o iných dôvodoch prečo je dôležité pestovať organické odrody a teda  biopotraviny a nie potraviny hnojené umelými hnojivami. Ekologické poľnohospodárstvo sa snaží pomôcť riešiť vážny problém  a to je degradácia pôdy z nadbytku hnojiva a znečisťovanie riek.

Soil Association polling  ukazuje zdravé stravovanie, ako cestu ako sa vyhnúť zvyškom chemikálií, a to sú kľúčové dôvody pre nákup produktov ekologického poľnohospodárstva.
Mnohí však tiež povedali, že starostlivosť o životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat sú dôležité rovnako ako naša strava.

Prečo konzumovať biopotraviny

Teraz by sme radi zhrnuli všetky dôvody, pre ktoré biopotraviny odporúčame:

1. Chutia prirodzene - Biopotraviny obsahujú menej vody a viac aromatických látok v porovnaní s konvenčnými. Preto sú chutnejšie - majú výraznú, charakteristickú chuť.

2. Obsahujú vitamíny, bioaktívne látky a minerály - V porovnaní s bežnými potravinami obsahujú biopotraviny viac horčíku a železa, ako aj vitamínu C, ktoré sú dôležité pre odolnosť proti ochoreniam zo stresu, proti poruchám srdečnej činnosti a ostatným civilizačným ochoreniam. Biopotraviny chránia naše zdravie a podporujú ho. Bio ovocie a biozelenina obsahujú o 50 % viac vitamínov, minerálnych látok, enzýmov a ďalších živín než ovocie a zelenina z veľkovýroby. Je priam neuveriteľné, že napríklad na jablku, ktoré nie je bio, môžeme i po umytí nájsť 20 až 30 rôznych druhov umelých jedov.

3. Biopotraviny prinášajú nášmu telu viac vitality. Konzumáciou biopotravín prispievame k zníženiu rizika rôznych foriem alergií našich detí a ich detí. Deti sú mnohonásobne viac vystavené nebezpečenstvu konzumácie zvyškov nebezpečných pesticídov v jedle. Výber potravín má dnes veľký význam pre zdravie našich detí. Ak chceme, aby naše deti a vnúčatá mali možnosť navštevovať prírodu a hrať sa v lese a na poli tak ako predtým my, je načase vziať aktivitu do svojich rúk. Naše deti sú mnohonásobne viac vystavené nebezpečnej konzumácii zvyškov nebezpečných pesticídov a syntetických hnojív v jedle. Ponúknime im preto bezpečné potraviny z ekologického poľnohospodárstva. Matky by mali konzumovať biopotraviny, aby poskytli čo najlepšiu výživu svojmu dieťatku ešte pred narodením, ale aj počas dojčenia. Otcovia by nemali byť ľahostajní k svojej výžive (muži, ktorí konzumujú biopotraviny majú viac a životaschopnejších spermií v porovnaní s mužmi, ktorí konzumujú bežné potraviny.

4. Biopotraviny nie sú geneticky modifikované - pri produkcii surovín neboli použité agrochemikálie, pri vlastnej výrobe biopotravín neboli použité potravinárske chemikálie (napr. konzervačné, prifarbovanie, dochucovacie látky...). Neboli tiež použité postupy, ktoré môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie (napr. ožarovanie, plynovanie, bielenie...).

Sú potraviny vyrábané bez použitia chemických prostriedkov. Konzumácia   biopotravín znižuje chemickú záťaž organizmu. Sú väčšinou drahšie, kvôli vyšším výrobným nákladom na jednotku. Biopotraviny sa pestujú na ekofarmách.

Spomeňme napríklad pesticídy. To sú jedy určené na zabíjanie škodcov. No škodca je tiež živý organizmus, rovnako ako ľudská bytosť. Zákonite z toho vyplýva, že tieto jedy majú negatívny vplyv aj na človeka. Môžu cez telo tehotnej ženy pôsobiť aj na jej dieťa. Tým môže dôjsť k poškodeniu nervovej sústavy alebo ku genetickej mutácii. Tieto jedy majú aj spojitosť so vznikom rakoviny a s ochorením ciev. Biopotraviny tiež neobsahujú tzv. geneticky modifikované organizmy. Táto skutočnosť je zakotvená priamo v zákone o ekologickom poľnohospodárstve.

Výskumy preukázali podstatne nižší obsah rezíduí pesticídov a nižší obsah dusičnanov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi (až o 25%), predovšetkým v zelenine a zemiakoch. V ekologickom poľnohospodárstve sa nesmú používať geneticky modifikované organizmy (GMO). Geneticky modifikovaná sója, kukurica a iné produkty sú zakázané ako pre kŕmenie zvierat, tak i pre ľudské potraviny. Biopotraviny = zdravé potraviny

5.  Pochádzajú z čistého a produkujú čisté -  Ekologické poľnohospodárstvo je priateľské k životnému prostrediu. Biohospodár hnojí pôdu maštaľným hnojom, kompostom alebo používa zelené hnojenie. Nepoužíva syntetické prostriedky proti škodcom, ale biologické prostriedky ochrany. Spodná voda sa tak nezaťažuje fosfátmi, pesticídmi alebo herbicídmi. Biohospodár prispieva k dobrej kvalite pôdy; eliminuje problémy zasoľovania v dôsledku nadmerného používania umelých hnojív a vhodnými technikami pestovania predchádza erózii.

Je dobré uvedomiť si, že biovýrobky väčšinou zostávajú na miestnom trhu. Odpadajú tak litre zbytočne najazdeného benzínu pri dovoze týchto potravín zo zahraničia.                     Veľkovýroba je závislá od strojov a výroby umelých hnojív, čo vyžaduje veľkú spotrebu energie (elektriny i fosílnych palív). Naopak, produkcia bio znižuje našu závislosť od týchto neobnoviteľných zdrojov. Ekologické poľnohospodárstvo používa tradičné metódy pestovania, ako je ručné plenie, zelené hnojenie namiesto umelých hnojív, prirodzená obnova pôdnej úrodnosti.

Do ekologického poľnohospodárstva je potreba oveľa menej energetických vstupov - pohonných hmôt a energií na výrobu chemických hnojív. U väčšiny biopotravín je zakázané používať plastové a hliníkové obaly. Biopotraviny pochádzajú ale zároveň prispievajú k vytváraniu čistej vody, vzduchu a pôdy.

6. Biopotraviny nie sú na prvý pohľad vždy krásne ale zato Vám biopotraviny vydržia toľko koľko zdravé potraviny  ako zemiaky, zeleninu alebo ovocie majú vydržať a  zďaleka Vám „nezvädnú“ tak rýchlo, ako sa to často stáva pri kúpe krásne vyzerajúcich „chemických“ potravín. Týka sa to predovšetkým zemiakov a zeleniny na uskladnenie, ktoré majú vyšší obsah škrobu a sušiny (v dôsledku nepoužívania dusíkatých hnojív), preto sa menej kazia, majú tzv. lepšiu skladovateľnosť. Biopotraviny preto môžete dlhšie skladovať.

7.  Sú produkované zo zvierat, ktoré žijú slobodne a zdravo. V ekologickom poľnohospodárstve sú zvieratá chované v prirodzených podmienkach podľa svojich nárokov a potrieb, s dostatkom pohybu a prirodzenou stravou. Pre prežúvavce sa musí zabezpečiť možnosť pastvy a to v rozsahu minimálne 150 dní ročne. Ostatným druhom zvierat musí byť časť kŕmnej dávky poskytnutá v čerstvom stave. Pri ustajnení zvierat sa dbá na dostatok čerstvého vzduchu, denného svetla a dostatočnú plochu ležoviska s podstielkou. Zakázané je celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka priväzovaním a uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat.

8. Berú ohľad na budúce generácie - ekologické poľnohospodárstvo predstavuje trvalo-udržateľný systém.  Ekologické poľnohospodárstvo  neberie z prírody viac zdrojov, ako je možné prirodzeným spôsobom obnoviť a neprodukuje odpady, s ktorými nevie naložiť. Jeho cieľom je vyprodukovať dostatok kvalitných potravín s ohľadom na zachovanie dobrého životného prostredia, rozvoj vidieka a cenovú prijateľnosť pre každého. Biopotraviny berú teda veľký ohľad na budúce generácie. Ekologické poľnohospodárstvo využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

9. Trh s biopotravinami je prísne kontrolovaný na každom kroku (pestovanie, spracovanie, distribúcia, dovoz...). Pri kúpe certifikovaných biopotravín máte záruku, že vyhovujú nielen všetkým všeobecne platným slovenským hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny, ale ešte mnohým dodatočným podmienkam. Biopotraviny sú zaručene pravé.

10. Biopotraviny znamenajú zároveň biodiverzitu. Ekologické poľnohospodárstvo je praktickým krokom k ochrane biodiverzity – biologickej rozmanitosti. Kým bežný farmárom ide o dosiahnutie čo najvyšších výnosov pestovaním v monokultúrach, ekofarmy sa podobajú na mozaiku, kde sa nachádzajú polia, lúky, pasienky, sady, záhrady. Nepoužívanie pesticídov, hnojenie organickými hnojivami, pestré osevné postupy, pestovanie medziplodín, zaraďovanie menej bežných druhov kultúrnych rastlín, voľba tradičných krajových odrôd, opatrenia krajinotvorby - to všetko prispieva k zvyšovaniu biodiverzity. Biopotraviny sa preto podieľajú na skrášľovaní krajiny a okolia. Štúdie preukázali zhruba 2x viac rastlinných druhov na ekologických farmách v porovnaní s konvenčnými, viac bezstavovcov, vtákov a vyššiu mikrobiálnu aktivitu pôdy.

11. Podporujú farmárske rodiny - pre ekologických poľnohospodárov je typické ponúkať svoje bioprodukty (zemiaky, jablká, mrkva) či z nich spracované biopotraviny (mliečne produkty) tzv. „z dvora“, t.j. že si ich môžete kúpiť priamo od farmára. Mnohé ekofarmy dnes ponúkajú už aj služby v agroturistike. Ďalšia možnosť podporiť priamo prvovýrobcu a spracovateľa bioproduktov je prostredníctvom klubov priateľov ekologického poľnohospodárstva, ktoré zabezpečujú pravidelnú dodávku bioproduktov z ekofariem.

12. Sú v konečnom dôsledku lacné. V systéme ekologického poľnohospodárstva sa všetko sa robí v malom. Je tam veľký podiel ručnej práce a všetko speje k trvalej udržateľnosti.  Zato potraviny z konvenčného poľnohospodárstva sú príliš lacné. Platíme za to všetci vysokú daň v podobe nezdravej populácie, vyľudňujúceho sa vidieka, znečisteného životného prostredia a vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov energie. Môžeme teda povedať že  BIO potraviny = konečnom dôsledku sú lacnejšie!

Stravovať sa zdravo = konzumovať bioprodukty a biopotraviny.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.

Infolinka tel.:0950 377 594, info@svetchuti.eu

Prevádzka:Slovenskej jednoty 19, Košice

DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE OD 55,-eur

×

DOPRAVA ZDARMA PRI NAKUPE OD 55,-eur

Výrazné zľavy na Vaše top produkty

Doprava zdarma pri objednávke od 55,-eur. Zásielka bude zaslaná na Vašu najbližšiu poštu.

 

 

Prepravné od 1,60 eur

×

Prepravné od 1,60 eur

Doručíme k Vám domov, na 1450 odberných miest Slov.pošty alebo expresne nasledujúci deň.

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60 
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30 

Od 0,900 kg do 4,999 kg - 2,70 

Od 5,000 kg do 8,999 kg - 3,70 

Od 9,000 kg do 10,000 kg -5,60 

Pri nákupe tovaru nad 60,-eur doprava na najbližšiu poštu zdarma.

Od 0,000 kg do 0,399 kg - 1,60 
Od 0,400 kg do 0,899 kg - 2,30 

Od 0,900 kg do 1,999 kg - 3,30 

Od 2,000 kg do 4,499 kg - 3,90 

Od 4,500 kg do 10,000 kg -4,90 

 

Od 0,000 kg do 9,999 kg -    6,60 
Od 10,000 kg do 14,999 kg - 6,90 

Od 15,000 kg do 19,999 kg - 7,50 

Od 20,000 kg do 29,999 kg - 10,00 

Od 30,000 kg do 39,999 kg - 14,00 

Od 40,000 kg do 49,999 kg - 18,60 

 

4. Doručenie balíka na adresu v Českej republike - doručenie 7dní:

                                                     od 0kg do 0,45kg                 4,30eur

                                                     od 0,45kg do 0,90kg            8,00eur

                                                     od 0,90kg do 4,90kg            9,00eur

                                                     od 4,90kg do 9,90kg          12,50eur

                                                     od 9,90kg do 14,90kg       25,00eur

                                                     od 14,90kg do 19,00kg     30,00eur

5. Doručenie balíka na adresu v Európe - doručenie 10dní:

od 0kg do 0,49kg                5,50eur

od 0,49kg do 0,99kg           8,50eur

od 0,99kg do 1,95kg          13,90eur

od 1,95kg do 2,95kg          19,90eur

od 2,95kg do 4,95kg          25,00eur

od 4,95kg do 6,90kg          30,00eur

od 6,90kg do 9,90kg          37,00eur

 

 

Vernostný program

×

Vernostný program

Celý nákup za vernostné body

VERNOSTNÝ   PROGRAM

Ako vernostný program funguje?

Za každé minuté euro nákupu dostanete jeden bod.

Počet bodov, ktoré získate nákupom produktu je uvedený pri každom produkte nad jeho fotografiou.

Prehľad o celkových nazbieraných vernostných bodoch nájde každý registrovaný zákazník v prehľadoch svojho Konta v časti Vaše vernostné body.

Ako a kde je možné získané body použiť?

Následne si Vaše nazbierané vernostné body pripísané na Vaše konto môžete uplatniť pri nákupe tovaru pri ďalších objednávkach. Vernostné body môžete použiť aj na celý nákup tovaru. Vernostné body sa uplatňujú v nákupnom košíku v časti ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

 

     

×

Infolinka +421907994670

×

BONUSY a ZĽAVY v našom bio obchode

Za každé celé euro nákupu u nás získate 1 vernostný bod. 

Vernostné body sa pripočítavajú na konto registrovaného zákazníka. Počet vernostných bodov, ktoré za nákup konkrétneho produktu získate je uvedený pri každom produkte v časti nad fotkou. Prehľad o celkových nazbieraných vernostných bodoch nájde každý registrovaný zákazník v prehľadoch svojho Konta v časti Vaše vernostné body.

Každých 20 vernostných bodov sa rovná 1EUR.

Následne si Vaše nazbierané vernostné body môžete uplatniť pri nákupe tovaru pri ďalšich objednávkach. Vernostné body môžete použiť aj na celý nákup tovaru. Vernostné body sa uplatňujú v nákupnom košíku v časti ZOBRAZIŤ OBSAH KOŠÍKA.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

×

ženy,mužov,gurmánov...

Jedinečné darčekové koše nájdete na: https://www.svetchuti.eu/darcekove-kose

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

×